מותר לטעות

רובינו שונאים לטעות.
אפשר להבין אותנו: יש לזה מחיר, זה מוציא מהשיגרה, אנחנו עלולים להרגיש רגשות שלילים עם עצמנו ועוד..

הענין הוא שכל תהליך הלימוד קשור לטעות. אי אפשר ללמוד בלי לטעות.
אי אפשר להשתנות בלי לטעות


וגם אם למדנו, פעם משהו, הרי ששום דבר לא עומד. אנחנו חייבים להמשיך וללמוד, אילו הם החיים.

חשוב לזכור עם כל ההרגשות השלילים שמלווים את העניין, מותר לנו לטעות.