לעשות עכשיו: להתחיל לעשות מעט

לפעמים אין לנו חשק / כוח/ אנרגיות להתחיל לעשות דברים.
אני מאמין מאוד בשיטת הצעדים הקטנים. לפי גישה זאת הדרך הטובה לעשות דברים היא היא פשוט להתחיל לעשות אותם,בצעדים קטנים.
הרעיון הוא לא לעשות הכל, לא לעשות את הרוב, אבל כן להתחיל משהו לעשות. כן לעשות משהו קטן. משהו שולי, אבל משהו.

ההתחלה יכולה מאוד לעזור.
ומה בקשר לאחר כך?
אחר כך זה אחר כך.