לארגן את הדברים שיש לעשות ברשימה

כאשר יש מספר מטלות לעשות הדבר עלול לגרום לקושי/ חרדה דבר שעשוי לשתק את העשיה.
לעתים שיש הרבה דברים לעשות הדבר גורם לקושי וחרדה

אחד מהדברים שיכול גם להרגיע את החרדות הקשורות לדברים שיש לעשות וגם יכול לעזור לדברים להעשות הוא ארגון הדברים ברשימה.

אני מתכוון פשוט לכתוב את הדברים שיש לעשות באופן מאורגן.
לכתוב אותם בצורה ברורה ומסודרת.

למשל, אם יש ללמוד חומר מסוים אז:
  • יש לשבת ולכתוב את כל הדברים שיש ללמוד
  • יש לארגן את הדברים בסדר לוגי
  • יש לרשום היכן נמצא כל החומר (באיזה ספרים/ הרצאות/ וכד')
רק הרישום, שמהווה צעד בשיטת הצעדים הקטנים, יכול להפחית את החרדה, ויכול לעזור לדברים להעשות.