מדוע חשוב לנסות ולעשות, גם אם לא מצליחים - סיפורון

יוצא לי הרבה פעמים שלא להצליח בדברים שאני עושה. להשקיע בפרויקט ולא לקבל את התנובה הראויה.

אני חושב על שני סוגי אנשים שלא מצליחים ואיך שאני מרגיש לגביהם.
הראשון, מנסה, מנסה, מנסה, מנסה...  ולא מצליח.
השני לא מנסה ולא מצליח.

את מי אני יותר מעריך? אני חושב שהראשון שמנסה ולא מצליח, אני יכול להעריך אותו על הניסיון.

השני נשאר הילד החכם של אימא, שאם הוא היה רוצה אז הוא היה מצליח. במידה מסוימת איתו אני מרגיש פחות טוב. אני לא רוצה להגיד שאני בז לו, כי אני לא. אבל חבל לי עליו. הוא נשאר באזור הנוחות ובעצם היה לו לא נוח.

הראשון ניסה ומעבר לכך שאולי הוא יצליח פעם, הרי שגם אם לא, לפחות הוא ניסה. בעיני זה הרבה.