דרך להשגת יעדים: פרק 2 פיתוח מודעות ליעדים


כוונה : משהו שאתה מחליט לעשות.

יעד: משהו שבאמת מושך את תשומת לבך כלפיו, שכופה עליך קו פעולה מסוים.

כל היעדים מקורם בכוונות אך לא ההיפך.

איך ליצור יעד:

.1מקום.

יצירת חלל ליעד: לדמיין במשך 15שניות שטח שמתפנה בראש. יש לנסות לדמיין תמונה ממשית, (תוהו ובוהו למשל בארון, או בשולחן העבודה, ואתה מנקה את כל הערבוביה).

.2בולטות.

יצירת יעד גלוי עין: כלומר לדמיין אותי מגשים את היעד, כדוגמא הולך למחשב, כותב, .

לעבור את כל השלבים בצורה מנטלית.

.3אישון.

צביעת האישון: מועד סופי שאני קובע לביצוע היעד.

(היום אחרי שאחזור מהעבודה...).

.4

חיזוק היעד:

א. להכין מעין פתק תזכורת לגבי היעד.

ב. לנהוג בצעדים ספציפיים שיזכירו לי לעשות את היעד.( אם היעד לכתוב מכתב, להשאיר את ועיפרון על השולחן).

תרגיל

הקצה כשעה מזמנך להכנת רשימה.

נייר שיחולק לארבע טורים.

טור הראשון שכותרתו יעדים. (מנה חמישה דברים או יותר שאתה מנסה להגשים כעת או שאתה סבור שעליך להגשימם).

בטורים האחרים: מקום, בולטות, אישון.