תכלית: רשימות מהספר להצליח בגדול ודברים נוספים


עמוד 146

תכלית היא הכיוון בסיסי אשר מעניק משמעות למטרותינו.

תכלית על פי טיבעה היא רוחנית.

התכלית הראשונה היא למצוא תכלית.

התכלית היא ... מבלי להקריב את שלמות יושרינו או חרותנו האישיים.

רעיונות למציאת תכלית:

להיכנס למדיטציה ולשאול לו ידעתי את תכלית חיי מה היא היתה

- הקשר בין תכלית לתוצאות:

תכלית = למה

צטרה = מה

פעולה, אסטרטגיה= איך.

עמוד 210

תכלית היא בסיס ללקיחת החלטות בחיים.

תכליתי בחיים היא ל_________ אנשים.

רעיונות / לאהוב אנשים לחבק אנשים.

לתמוך/ לאהוב/ לעורר/ לתת תנאים לאנשים להתעורר/