ספר על יעדים

שם הספר: יעדים כיצד לקבוע יעדים ולהגיע אליהם.

כתב: ד"ר ליאון טק.

בית דביר הוצאת רשפים.