לעשות את הדברים הפחות חשובים והיותר קלים

לפעמים יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות למשל הרבה שיחות טלפון.
אבל יש שיחה אחת או כמה שיחות באופן מיוחד שקשה לנו לעשות, שהיא חשובה יותר מהאחרות ואנחנו דוחים את כל שיחות הטלפון.

(לאנשים עם הפרעת קשב ADD זהו מצב שכיח יותר מכיון שהמוח שלהם נוטה להנעל על משהו אחד (כמו השיחה שלא עושים) ולא לראות את התמונה הרחבהכמו שאר השיחות).

זהו זמן טוב להפעיל שיקול דעת.

כדאי לערוך את שיחות הטלפון הקלות. לא חייבים להתחיל בשיחות הקשות. כלומר כדאי להתחיל לעשות בשיחות הקלות אפילו שהן כאילו "לא נחשבות".

מה שיקרה זה
  1. השיחות הקלות יעשו שזה כבר הצלחה
  2. יתכן שיהיה יותר כוח לשיחות הקשות
  3. הרשימה של דברים לעשות תפתח
כשמנסים לעבוד באופן הזה אז מגלים שעובדים ןלטובתנו עם הכח הנגדי. (זה ברור למתרגלי רפואה סינית, שיטת אלכסנדר ואחרים). כאילו שלא עושיםא ת הדברים ה"חשוב" ועושים את הדברים המשניים בעזרת כוח הנגד.