על המטרות מתוך ספרו של דייל קרנגי ומקורות נוספים:


מטרות שיש בהן אתגר, אך הם גם ניתנות להשגה.

מטרות ברורות הניתנות למדידה

מטרות לטווח הקרוב ולטווח הרחוק.

" מטרה היא חלום שיש לו תאריך בצוע סופי"

מטרות בינים טובות להששגת אתגרים גדולים/ אתגרים גדולים.

שאלות להצבת מטרות:

- מה אני רוצה להיות

- איזה מין חיים אני רוצה באמת לנהל

- האם אני בכיוון הנכון עכשיו

איזו מטרה היא החשובה ביותר, לדרג את המטרות לפי סדר חשיבות.